IBC

Fysioterapeutiske behandlinger

Hos IBC Fysioterapi indebærer fysioterapeutisk behandling et første møde, en første konsultation og efterfølgende behandlinger kaldet normale behandlinger.

Ved første konsultation foretages der en gennemgribende undersøgelse, som ligger til grund for en samlet vurdering af klientens behov. Dernæst formuleres en diagnose og prognose. Ud fra det udarbejdes der i samarbejde med klienten en overordnet behandlingsplan.

Herefter udføres fysioterapeutisk behandling, hvor klienten bliver behandlet manuelt på briks og efterfølgende bliver vejledt og instrueret i træningsøvelser for den specifikke problematik. Afrundende for hver behandling vurderes den hidtidige behandlingseffekt samt den overordnede behandlingsplan. Dette har til formål at kortlægge klientens udvikling og sikre behandlingens effekt.

 

Behandlingspris:

Første konsultation à 55 min. (obligatorisk): 675 kr.

Normal behandling à 40 min.: 530 kr.

Kort behandling á 30 min.: 395 kr.

 

Pakkepris:

Kort pakkeforløb á en Første konsultation og 4 Normale behandlinger: 2500 kr.

10-turs klippekort á korte behandlinger: 3500 kr.

 

Sygesikring danmark tilbyder tilskud til alle behandlinger.

Vi har 10% medlemsrabat for Høreforeningen på alle individuelle behandlinger.

 

Pakkebeskrivelser:

Herunder er beskrevet typiske behandlingsforløb for tinnitus og svimmelhed. Forløbene er speciallavet ud fra en kombination af vores erfaring med klientens behov og vores faglighed. Dog kan de variere, da de formes efter dit individuelle behov. Vi anbefaler pakkeforløbene, men man er naturligvis også meget velkommen til at tage en konsultation ad gangen.

Tinnituspakke:
– 5 behandlinger, som typisk fordeles således at man har 3 behandlinger inden holdstart, 1 midtvejs i holdforløb og 1 efter endt holdforløb.
– kæbe undersøgelse.
– Nakke/skulder undersøgelse.
– Neurologisk undersøgelse.
– Instruktion i relevante afspændende teknikker.
– Holdtræningstilbud med ligesindede (ved Anbefalede pakkeforløb).

Formålet med denne pakke er ikke at fjerne din tinnitus men at nedsætte kropslig stress der kan vedligeholde forværring af din tinnitus, og dermed gøre det lettere for dig at leve med din tinnitus.

 

Svimmelhedspakke:
– 5 behandlinger, som typisk fordeles således at man har 3 behandlinger inden holdstart, 1 midtvejs i holdforløb og 1 efter endt holdforløb.
– Svimmelheds undersøgelse
– Instruktion i udvalgte svimmelhedsøvelser og stressreducerende teknikker
– Holdtræningstilbud med ligesindede (ved Anbefalede pakkeforløb).

Formålet med denne pakke er at aflaste kropslig stress som kommer i kølvandet på svimmelhed og at træne dig ud af din svimmelhed, så vidt det er muligt, alt efter hvilken diagnose/problematik du har.

 

SPECIALISERET HOLDTRÆNING

IBC Fysioterapi tilbyder som en af de eneste i landet intensive holdtræningsforløb med få deltagere per hold. Hovedformålet med denne specialiserede holdform er at finpudse øvelser og sikre, at deltagerne forstår meningen og hensigten med de udvalgte øvelser. Igennem alle 12 sessioner vil deltagerne blive guidet i den optimale og mest effektive måde at udføre øvelserne på. Det vægtes, at deltagerne både skal føle sig trygge og inddragede i udførelsen og formålet med den behandlende træning. Erfaringen viser, at specialiseret holdtræning på i alt 12 gange giver det bedste resultat.

Rabat ved medlemsskab af Sygeforsikringen “danmark”.

 

Svimmelheds holdtræning

Formål: Dette hold er for personer, som har balanceproblemer grundet indre-øre-betinget svimmelhed. Det ses for eksempel hos mennesker med Ménières sygdom, virus på balancenerven eller i forbindelse med løse øresten. Ved målrettet træning kan balanceproblemerne nedsættes.

Indhold: Forløbet består af 12 sessioner à 90 minutter. Træningsøvelserne er en kombination af vestibulær rehabilitering, almen balancetræning og kropsterapi. Øvelserne udføres delvist stående, siddende og liggende alt efter problemets størrelse. Der startes med en runde, hvor hver deltager sætter et tal mellem 0-10 på graden af oplevet svimmelhed. Der afsluttes med samme runde, så udviklingen kan vurderes.

Pris: 2160 kr.

 

Fysio-yoga holdtræning 

Formål: Fysio-yoga hold er et afspændings-hold for dig som har stress, smerter og spændinger i kroppen eller blot behøver at komme “ned” i kroppen og trykke på “pause”.

Indhold: Forløbet består af 12 sessioner à 75 minutter. Viden og erfaring fra fysioterapi og yoga kombineres for at give en optimal trænings-terapi. Holdene er inspireret af den klassiske Yin yoga og starter og afsluttes altid med afspænding. Alle stillinger og øvelser er enten siddende eller liggende, og holdet er derfor for alle i alle aldre, form og størrelse. Nærvær, mærke dig selv, vejrtrækning og give slip er nogle af nøgleordene.
Pris: 2160 kr.